<!Doctype HTML>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Úkol číslo 1</title>

</head>

<body>

<?php

Error_Reporting(-1);

$dny=Array('pondělí','úterý','středa','čtvrtek','pátek','sobota','neděle');If(!Empty($_POST['tydnu']) && !Empty($_POST['den'])){

$tydnu=(int)$_POST['tydnu'];

If($tydnu<1){

echo "Zadali jste nízký počet týdnů";

echo "<br>\n<a href='/".urlEncode(SubStr($_SERVER['REQUEST_URI'],1))."'>Zpět na formulář</a>";

return;

}

ElseIf($tydnu>30){

echo "Zadali jste vysoký počet týdnů. Maximum je 30";

echo "<br>\n<a href='/".urlEncode(SubStr($_SERVER['REQUEST_URI'],1))."'>Zpět na formulář</a>";

return;

}

$den=StrToLower($_POST['den']);

If(!in_array($den,$dny)){

echo "Tento den neznám";

echo "<br>\n<a href='/".urlEncode(SubStr($_SERVER['REQUEST_URI'],1))."'>Zpět na formulář</a>";

return;

}$vypis=Array();

For($t=0;$t<=$tydnu;$t++)

For($d=$t==0?Array_Search($den,$dny):0;$d<($t==$tydnu?Array_Search($den,$dny):7);$d++)

$vypis[]=$dny[$d];

echo Implode(', ',$vypis)."<br>\n";echo "<br>\n<a href='/".urlEncode(SubStr($_SERVER['REQUEST_URI'],1))."'>Zpět na formulář</a>";

}

Else{

?>

<form method="POST">

<label>Počet týdnů</label> <input name="tydnu"><br>

<label>Den</label>

<select name="den">

<?php

For($i=0;$i<Count($dny);$i++)

echo "<option".($i==Date('N')-1?' selected':'').">{$dny[$i]}</option>\n";

?>

</select>

<br>

<button type="submit">Vypsat dny</button>

</form>

<?php

}echo "<div style='height:30px'></div>".nl2br(htmlSpecialChars(File_Get_Contents('cv_1.php')),false);

?>

</body>

</html>