<!Doctype HTML>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Úkol číslo 2</title>
</head>
<body>
<?php
Error_Reporting(-1);

If( !Empty($_POST['zastavka']) ){
$zastavka=(int)$_POST['zastavka'];
If($zastavka<1){
echo "Zadali jste nízký počet lidí na zastávce";
return;
}
$cestujici=Rand(0,40);
echo "V autobusu jede <b>".$cestujici."</b> lidí<br>";
echo "Do autobusu nastoupí <b>".((40-$cestujici)>=$zastavka?$zastavka:($zastavka+(40-$cestujici-$zastavka)))."</b>";
echo "<br>Na zastávce zůstane <b>".((40-$cestujici-$zastavka)<0?Abs(40-$cestujici-$zastavka).'lidí':'prázdná lavice')."</b>";

echo "<br><br>\n<a href='/".urlEncode(SubStr($_SERVER['REQUEST_URI'],1))."'>Zpět na formulář</a><br>\n";
}
Else{
?>
<form method="POST">
<label>Počet lidí na zastávce</label> <input name="zastavka" value="<?=Rand(1,30)?>"><br>
<button type="submit">Simuluj</button>
</form>
<?php
}
echo "<div style='height:30px'></div>".nl2br(htmlSpecialChars(File_Get_Contents('cv_2.php')),false);
?>
</body>
</html>