Výhody CSS

Používání kaskádových stylů ve srovnání se samotným HTML v praxi přináší výhody:

Jiný text